Django best practiceler

Configler

Modeller

Querysetler

Viewlar

Urller

Mesela şu urle bakalım: example.com/demand/invoice/update/1/: Bu urle bakarak urlin viewina gitmek istediğimde bakmam gereken viewin demand app’i içerisinde InvoiceUpdateView olduğunu tahmin edebiliyorum.

Migrationlar

Yanlış kullanım:

from product import Product

def forward_func(apps, schema_editor):
    Product.objects.all()

Dogru kullanım:

def forward_func(apps, schema_editor):
    Product = apps.get_model("product.Product")
    Product.objects.all()

Migrationlar hakkinda yazdigim su yazilarada bakabilirsiniz:

Formlar

Sinyaller

Load comments