Django select_for_update

Django Coalesce ile sorgularda default value

Django annotation ve aggregation

Django'da select_related ve prefetch_related kullanımı

Celery notları

Django best practiceler

PgBouncer kullanımı

PgBouncer ile DB connection pooling

Django data migrationlar

Python'da pdb ile debugging

Django Migrationlar ve Takım Çalışması