linux ssh portu degistirme

Ssh güvenliğini birkaç yöntem ile sağlamlaştırabilirsiniz.Bunlardan biride default portu değiştirmektir.Ssh portunu değiştirmek dışarıdan gelebilecek saldırıları azaltır çünkü ssh’dan girmeye çalışan bir kişi ilk olarak ssh’ın default poru olan 22 nolu portu deneyecektir.

Ssh’ın portunu değiştirmek için /etc/ssh/sshd_config dosyasınını açıp port 22 yazan yere istediğimiz bir port yazıp ssh’ı restartlamanız yeterli. Ssh dan giriş yaparken ise:

$ ssh kullaniciadi@uzak_pc -p <yeni-port>

Örnek vermek gerekirse:

$ ssh [email protected] -p 3131
Load comments